Έφοδος του ΣΔΟΕ στα νησιά

Συντονισμένη επιχείρηση για την πάταξη των φαινομένων εκτεταμένης φοροδιαφυγής και «μαύρης» εργασίας κυρίως στα νησιά ενόψει της τουριστικής περιόδου ξεκινά το ΣΔΟΕ, κατόπιν εντολής των οικονομικών εισαγγελέων κ.κ Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρου Μουζακίτη.

Με έγγραφη παραγγελία τους προς τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ όλης της Ελλάδος οι δυο εισαγγελείς ζητούν τη διενέργεια «πυκνών και συντονισμένων ελέγχων, επι των συναπτόμενων με το τουριστικό αντικείμενο επιχειρήσεων, προκειμένου έτσι να κατασταλούν και να προληφθούν ενδεχόμενες έκνομες δραστηριότητες ( π.χ «μαύρη» εργασία, συνεπαγόμενη πέραν των λοιπών σημαντικών παραμέτρων και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή τόσον από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από την πλευράς παρανόμως εργαζομένων).

Ει και ως εκ του περισσού επιτονίζεται και επισημαίνεται η ιδιάζουσα βαρύτητα, που κέκτηται για την Εθνική Οικονομία, το περιεχόμενο τουριστικό προϊόν, διασφάλιση δεν της νομιμότητος επί των συνθηκών και του πλαισίου παροχής τούτου, σημαίνει διασφάλιση, υπέρ της Εθνικής μας οικονομίας, της αντιστοίχου προστιθέμενης αξίας».

Επιπλέον, ζητούν να υπάρξει συνεργασία με την αστυνομία και την Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και μηναία ενημέρωση για τις ενέργειες τους.

Πηγή:newsbomb.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.