Αναγνώριση της ζωτικής σημασίας της ευρωπαϊκής ΑΟΖ

AOZΜια σημαντική απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ε.Ε που βρίσκονται στα θαλάσσια σύνορα των κρατών –μελών προχώρησε η αρμόδια επιτροπή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, καθώς αναγνώρισε τη σημασία των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών που βρίσκονται στα χορικά ύδατα των κρατών της.

Η αναγνώριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της σημασίας που έχουν για την ΕΕ τα κοιτάσματα στη Μεσόγειο, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατά την ψηφοφορία επί της συνολικής έκθεσης οι ψηφοι ήταν 377 υπέρ και 195 κατά.
Μάλιστα,μετά την ψήφιση της έκθεσης από την ολομέλεια, αυτή αποτελεί πλέον έκθεση και επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαρακτηριστικό είναι πως στην εν λόγω έκθεση, τονίζεται πως η οποιαδήποτε παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για οικονομικό όφελος ή ερευνητικά προγράμματα θα μετατραπεί σε πηγή προστριβών μεταξύ της Ε.Ε και τρίτων χωρών.Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για ειρήνη, περιβαλλοντική ακεραιότητα, συνεργασία και σταθερότητα.

Αναλυτικά η έκθεση, επισημαίνει την ανάγκη η Ε.Ε. να ενισχύσει ενεργά τη συνεργασία με τους εταίρους της και ταυτόχρονα παρατηρεί ότι τυχόν καθυστερήσεις επηρεάζουν την ολοκλήρωση του Νότιου Διαδρόμου. Ακόμη, τονίζει την ανάγκη επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της ενεργειακής διαφοροποίησης, υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των στόλων υγροποιημένου φυσικού αερίου στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ε.Ε.Τέλος, επισημαίνει και το δυναμικό ενός συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο αύξησης του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της Ε.Ε.

Παράλληλα, πρόκειται και για μία απόφαση-σταθμό για την Ελλάδα, καθώς  το Ευρωκοινοβούλιο αναγνώρισε ως ευρωπαϊκή την ελληνική ΑΟΖ, ψηφίζοντας στην Ολομέλεια την έκθεση «Ευρωπαϊκός Οδικός Ενεργειακός Χάρτης μέχρι το 2050» της Ελληνίδας ευρωβουλευτού του ΛΑΟΣ Νίκης Τζαβέλα με ψήφους 505 υπέρ και 91 κατά, πράγμα που φανερώνει τη σημασία που έχει η περιοχή για την Ευρώπη.

Αλέξανδρος Πήχας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.