Αναδιοργάνωση των υπουργικών δομών

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού ενέκρινε τις προοδευτικές κινήσεις των υπουργείων καθώς και τα νέα οργανογράμματα στα  υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Υγείας, Ναυτιλίας, Τουρισμού, Ανάπτυξης, καθώς και στην πρώην Γενική Γραμματεία Τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με αυτές τις αποφάσεις αποδεικνύεται η  αναπτυξιακή ικανότητα του δημόσιου τομέα και η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προσαρμοστεί στις εξελίξεις και τις νέες διαδικασίες μηχανοργάνωσης του δημόσιου τομέα, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών στην καθημερινότητα τους και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν τα νέα οργανογράμματα για τη μείωση των δομών έξι υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Στα έξι υπουργεία και τους φορείς, το ποσοστό μείωσης των δομών κυμαίνεται από 32% έως 50%, ενώ εκτιμάται ότι η δημοσιονομική δαπάνη για τη λειτουργία τους θα μειωθεί κατά 7%-16%. Στο πλαίσιο της μείωσης των δομών των υπουργείων προβλέπεται μεταξύ άλλων ο ανασχεδιασμός των υπηρεσιών. Το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει από τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων αναμένεται να ενταχθεί στη δεύτερη φάση της κινητικότητας, η οποία αφορά τη μετακίνηση συνολικά 25.000 εργαζομένων στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους, ενώ όπως τόνισαν πηγές της κυβέρνησης δεν τίθεται ζήτημα απολύσεων σε κανένα από τα αναδομούμενα υπουργεία.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο που προωθείται περιλαμβάνει την  αναδιάρθρωση των οργανικών δομών με τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση των εργαλείων της Πληροφορικής και την ανάπτυξη και την ενίσχυση συνεργασιών με φορείς, όπως τα οικεία επιμελητήρια για την παροχή υπηρεσιών, με την πιστοποίηση και τον έλεγχο των υπουργείων. Προωθείται τέλος, η αναδιοργάνωση υπηρεσιών εξωτερικού, με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της χώρας και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ όλων των ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό.

Αλέξανδρος Πήχας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.