Γδύσου κι έλα για δουλειά ή Γυμνοί στην εταιρεία (Εικόνες)

γυμνισμός

Σκληρές ρώγες =  ώρα για συγκέντρωση και δουλειά

Χαλαρές ρώγες ώρα =  για διάλειμμα και χαλάρωση

Τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας έχουν αναπτύξει οι υπάλληλοι της εταιρείας «Bold Italic» που αποφάσισε να υιοθετίσει τον απόλυτο γυμνισμό στον χώρο εργασίας για διάστημα ενός μήνα προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή άνοδος των εργασιακών επιδόσεων.

Με έδρα το San Francisco, μια πόλη διάσημη για την φιλελευθερία της, η διεύθυνση κάλεσε τους εργαζομένους να ξεφορτωθούν τα περιττά βάρη, να νιώσουν απολύτα χαλαροί και να πιάσουν κανονικά δουλειά.

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της επιχείρησης είναι η παροχή πληροφοριών για την πόλη, οι υπάλληλοι δουλεύουν είτε από το προσωπικό τους γραφείο είτε σε μεγάλα working desks τις ώρες των meetings ερχόμενοι θέλοντας και μη «αντιμέτωποι» ο ένας με τον άλλον.

Και όπως και οι ίδιοι σημειώνουν, παρότι αρκετοί στην αρχή είχαν αναστολές για τη νέα πολιτική της εταιρείας, μέσα σε μερικές μέρες κατάφεραν να προσαρμοστούν πλήρως υπογραμμίζοντας πως πράγματα τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά αφού και η διάθεσή τους ανέβηκε και η δημιουργικότητα με την συνακόλουθη απόδοση.

γυμνισμός 4 γυμνισμός 3 γυμνισμός 2 γυμνισμός 1

RoadStory.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.