Δραστικές αλλαγές στο Δημόσιο Τομέα

Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία για την ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων στην κλίμακα της ιεραρχίας.

Βασική προϋπόθεση για την προαγωγή τους θα είναι πλέον τα πιστοποιημένα προσόντα τους ενώ ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται δραστικά.

Στις θέσεις ευθύνης θα προωθούνται στελέχη με πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους και αντιμετωπίζεται η κατάχρηση αναρρωτικών αδειών.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης φέρνει αλλαγές στο σύστημα των προαγωγών, στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών φορέων και οργανικών θέσεων.

Με το νομοσχέδιο προβλέπταιι η διεύρυνση της δεξαμενής των υπαλλήλων που μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων αφού καταργείται ουσιαστικά η επετηρίδα και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.

Πηγή:newsbomb.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.