Η διαδικασία της διαθεσιμότητας…

Το ΑΣΕΠ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιλογή των υπαλλήλων που θα βγουν σε διαθεσιμότητα. Ειδική επιτροπή με προεδρεύοντα στέλεχος του ΑΣΕΠ θα καθορίσει με μοριοδότηση το πλεονάζον προσωπικό του Δημοσίου απ’ όπου θα προκύψουν οι 12.500 “έφεδροι” ως τον Ιούνιο και άλλοι τόσοι μέχρι το τέλος του έτους.

Με ευθύνη του Γ.Γ. κάθε υπουργείου θα προσδιοριστεί ο αριθμός των θέσεων ανά υπουργείο οι οποίες είτε πλεονάζουν είτε λείπουν. Στη συνέχεια θα αναλάβει ρόλο η επιτροπή υπό τα υπηρεσιακά συμβούλια με προεδρεύοντα μέλος του ΑΣΕΠ για να αποφασίσει για την κατάργηση των οργανικών σχέσεων. Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει με κριτήρια και μοριοδότηση και το προσωπικό με τα λιγότερα προσόντα θα βρεθεί σε καθεστώς εφεδρείας.

Για έναν χρόνο οι έφεδροι θα λαμβάνουν το 75% του μισθού τους και θα έχουν δικαίωμα μέσω ΑΣΕΠ να διεκδικήσουν νέα θέση στο Δημόσιο, αν δεν το επιτύχουν αυτό θα απολύονται και οι αμοιβή τους τον χρόνο της διαθεσιμότητας θα εκλαμβάνεται ως αποζημίωση για την απόλυση.

Μέσα απ΄ την ίδια διαδικασία θα προκύψουν και οι πλεονάζουσες θέσεις οργανισμών και φορέων οι οποίες θα καταργηθούν.

Πηγή:newsit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.