Η ζωή «με» και «χωρίς» καταχρήσεις – Ένα ρεαλιστικό διαφημιστικό σποτ

Πρόκειται για ένα διαφημιστικό σποτ στο οποίο παρουσιάζονται τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου που έχει επιλέξει έναν υγιεινό  τρόπο διαβίωσης παράλληλα με τη ζωή εκείνου που ήταν μυημένος στις καταχρήσεις.

Τρόπος ζωής

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.