Μέτρα δημοσιονομικής συρρίκνωσης του Δημόσιου τομέα

Δράσεις για την προώθηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος συρρίκνωσης του κράτους, ώστε να εντοπιστούν και να αποδεσμευτούν μέχρι του Ιούνιο οι  επίορκοι  δημόσιοι υπάλληλοι και να αποφευχθούν παράλληλα οι μαζικές απολύσεις προσωπικού στο Δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, στόχος είναι σε πρώτη φάση να επιτευχθεί μείωση των κρατικών λειτουργικών δαπανών κατά 30% καθώς και η αξιολόγηση και αναδιάρθρωση των υπουργικών θεσμών και θώκων, μέσω των μαζικών καταργήσεων και συγχωνεύσεων οργανισμών του Δημοσίου. Παράλληλα, σχεδιάζεται η κατάργηση όλων των έμμεσα αμειβόμενων επιτροπών ώστε να εξοικονομηθούν πόρων από τα ενοίκια και τις γενικές δαπάνες στέγασης των εν λόγω υπηρεσιών.

Ακόμα, θα δοθεί έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας, αφού ήδη γι’ αυτό το λόγο πρόκειται να υπογραφούν συμβάσεις εργασίας με δημόσιους φορείς που θα αναλάβουν να προτείνουν μέτρα ελάφρυνσης του δημοσιονομικού βάρους για δεκατρείς τομείς της οικονομίας.

Μέσα σ’ όλα αυτά εξετάζονται και 92 υποθέσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων ή διερεύνησης ποινικών ευθυνών, που έχουν οδηγήσει σε αυτοδίκαιη αργία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Βέβαια, ενδεχόμενη απόκλιση από αυτούς τους στόχους, θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων καθώς και την απόλυση των υπαλλήλων

Αλέξανδρος Πήχας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.