Μείωση της ανεργίας για πρώτη φορά μετά το 2009

newego_LARGE_t_1101_54126097_type12128Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια η ανεργία δείχνει σημάδια μείωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 η ανεργία υποχώρησε κατά 0,3%. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 27,1% από 27,4% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή .

Μείωση της ανεργίας δεν έχει καταγραφεί στη χώρα από το τρίτο τρίμηνο του 2009. Αλλά, «μελανό σημείο» παραμένει το γεγονός ότι περίπου έξι στους δέκα νέοι είναι άνεργοι (ποσοστό 59%), ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία) αποτελούν το 66,8% των ανέργων.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.350.435 άτομα και μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο τρίμηνο ενώ αυξήθηκε κατά 15,5% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2012.

Η ανεργία συνεχίζει να πλήττει κυρίως τις γυναίκες, στις οποίες το ποσοστό ανέρχεται σε 31,1%, έναντι 24,1% των ανδρών. Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (59%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 65,1%. Ακολουθεί η πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 29 ετών με ποσοστό 44,4% (41,7% στους άνδρες και 47,6% στις γυναίκες). Έπονται, οι ηλικίες 30- 44 ετών με 25,5% (21,8% στους άνδρες- 30,3% στις γυναίκες), 45- 64 ετών με 18,9% (17,6% στους άνδρες και 20,7% στις γυναίκες) και 65 ετών και άνω με 11,3% (13,5% στους άνδρες και 5,5% στις γυναίκες).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία (32,9% από 30% πέρυσι), στην Κεντρική Μακεδονία (30,1% από 25,1%) και στη Δυτική Ελλάδα (28,5$ από 24,6%). Ακολουθούν, η Αττική (28,1% από 23,8%), η Ήπειρος (27,7% από 22,1%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (26,9% από 24%), η Θεσσαλία (25,6% από 21,9%), η Κρήτη (23,7% από 22,6%), η Πελοπόννησος (22,2% από 19,9%), το Νότιο Αιγαίο (19,3% από 15,3%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (16,6% από 14,3%). Σε δύο περιφέρειες καταγράφηκε μείωση της ανεργίας σε ετήσια βάση (στο Βόρειο Αιγαίο με 21,6% από 21,7% πέρυσι και στη Στερεά Ελλάδα με 26,7% από 28,4%).

Το ποσοστό των «νέων ανέργων» (των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν) ανέρχεται στο 23% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία) αποτελούν αντίστοιχα το 66,8%.

Η κατανομή της ανεργίας, με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (43,5%), ενώ ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού (39,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (14,2%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,7%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 36,5% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 58,3% αναζητεί πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Τέλος, το 5,2% αναζητεί μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται εάν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (4,4%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (30,3%),

 

β) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (26,7%),

 

γ) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (22,2%),

 

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (38,3% έναντι 26,1%), ενώ το 72,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων (51,7%).

Σε επίπεδο απασχόλησης, το β΄ τρίμηνο ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.632.184 άτομα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 4,2% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2012.

Το β΄ τρίμηνο εφέτος, βρήκαν απασχόληση 129.321 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, 35.854 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 194.035 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 92.701 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 130.112 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρείται ότι σε όλους τους τομείς, εκτός του πρωτογενούς, καταγράφεται μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων. Στον πρωτογενή τομέα δεν εμφανίζεται μεταβολή στο επίπεδο της απασχόλησης, στον δευτερογενή υπάρχει μείωση 9% και στο τριτογενή 3,9%.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 8,2% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων το 65,2% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 7,7% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 3,6% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες και το 16,7% για διάφορους άλλους λόγους. Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 62,9%, είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανέρχεται στο 83,4% του συνόλου των απασχολουμένων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.