Μείωση του Δημόσιου, ως προαπαιτούμενο για τη δόση

Σύμφωνα με το Bloomberg, η δημιουργία ενός συστήματος που θα οδηγήσει περίπου 150.000 δημοσίους υπαλλήλους σε υποχρεωτική έξοδο μέχρι το 2015, αποτελεί την προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να λάβει τη δόση των 2,8 δισ. ευρώ του Μαρτίου.

Έτσι, μέχρι το τέλος Μαΐου, αναμένεται να έχουν αξιολογηθεί δομές, στις οποίες απασχολούνται 446.911 υπάλληλοι. Από αυτούς, σύμφωνα πάντα με τους σχεδιασμούς, που μένει να οριστικοποιηθούν, σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα μπορούν να περάσουν 19.290 άτομα.

Ειδικότερα, μέχρι το τέλος Μαΐου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σε αρκετά από τα Υπουργεία, στις εταιρίες προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και στους δήμους όλης της επικράτειας, με την έμφαση να δίνεται σ΄ αυτούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, προωθείται η αξιολόγηση όλων των φορέων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία θα τεθούν σε  διαθεσιμότητα 1.682 υπάλληλοι, ενώ ανάλογες δράσεις έχουν προληφθεί  για τους φορείς των υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Υγείας, Εσωτερικών, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Εργασίας, με στόχο τη σμίκρυνση του δημόσιου τομέα. Όλα αυτά  έχουν ως αντίκρισμα τη μείωση των θέσεων εργασίας καθώς και την πιο ομαλή και μικρή λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα με αυτές τις αξιολογήσεις και με βάση το πλέον αισιόδοξο σενάριο, μέχρι τα μέσα Απριλίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, για να γίνει πράξη το δεύτερο μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Περίπου 749 φορείς βρίσκονται στο μικροσκόπιο και σε αυτούς σήμερα απασχολούνται 12.921 υπάλληλοι Μάλιστα, όπως προκύπτει από το σχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πηγές από την Ε.Ε, οι περικοπές θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα είναι ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος και είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία από άποψη πολιτικής, καθώς απαιτεί γενναίες αποφάσεις και αλλαγή της πολιτικής στάσης της χώρας απέναντι στους δημόσιους υπαλλήλους.

Αλέξανδρος Πήχας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.