Νέα… εκπαίδευση

Τα νέα δεδομένα στον εκπαιδευτικό χάρτη της Ελλάδας έχουν ήδη ξεκινήσει να αλλάζουν δραματικά, μετά τη μείωση των θέσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τις αλλαγές στη διδακτέα ύλη στις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στα ελληνικά σχολεία, έχει ξεκινήσει ήδη να εφαρμόζεται πιλοτικά στα περισσότερες περιπτώσεις και παρά τις αντιδράσεις που έχει εγείρει κύκλοι του Υπουργείου τονίζουν πως είναι ευχαριστημένοι απ’ τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του. Απομένει ακόμη, όμως το τελικό στάδιο του, δηλαδή η απαγκίστρωση από το «εξετασιοκεντρικό» σύστημα με την κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε την επαναφορά της βάσης του δέκα για την είσοδο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα απ’ την επόμενη εξέταση. Ακόμη, περιέγραψε και το νέο τοπίο, το οποίο θα διαμορφωθεί μετά τις συγχωνεύσεις των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, όπως δρομολογεί το υπουργείο. Από το σχέδιο δε θα αγγιχτούν οι σχολές που βρίσκονται σε νησιά και ορεινές περιοχές, ενώ όλες οι συγχωνεύσεις θα γίνουν με
γνώμονα τη χωροταξική κατανομή, το γνωστικό αντικείμενο, την ποιότητα των σπουδών και τη βιωσιμότητα του κάθε ιδρύματος. Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί τους πρώτους μήνες του νέου έτους και οι συγχωνεύσεις των σχολών θα ξεκινήσουν απ’ το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Έτσι στο νέο μηχανογραφικό δελτίο οι σχολές θα μειωθούν αισθητά καθώς παράλληλα προβλέπονται και καταργήσεις τμημάτων.

Ο κύριος Αρβανιτίδης, τέλος, διακοίνωσε πώς εξετάζεται σοβαρά το θέμα των μειωμένων θέσεων για το διορισμό εκπαιδευτικών καθώς και στην πεποίθηση του ότι στο μέλλον οι επίορκοι εκπαιδευτικοί θα απολύονται αμέσως.

Αλέξανδρος Πήχας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.