Οι αμοιβές που παρέχει στους εργαζομένους της η Lidl

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις διαβαθμίσεις των οικονομικών αποδοχών (μεικτών) των εργαζομένων της εταιρείας Lidl ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη προϋπηρεσίας και αφορά το οικονομικό έτος 2014.

Επιπλέον προβλέπεται επίδομα κατάψυξης για αποθηκάριους και ταξινομητές ύψους 250 ευρώ μηνιαίως καθώς και διατακτικές τροφίμων ύψους 240 ευρώ για τους εργαζόμενους οχτάωρης απασχόλησης και 120 ευρώ για τους ημιαπασχολούμενους.

lidl

Άγαμος
Έτη προϋπηρεσίας 8-ωρη εργασία 6-ωρη εργασία 4-ωρη εργασία
0 1.119,01 836,59 559,87
1 1.119,01 836,59 559,87
2 1.119,01 836,59 559,87
3 1.119,01 836,59 559,87
4 1.119,01 836,59 559,87
5 1.119,01 836,59 559,87
6 1.147,86 858,17 574,3
8 1.191,48 890,76 596,12
9 1.191,48 890,76 596,12
10 1.215,51 908,73 608,17
12 1.259.40 941,54 630,11
14 1.305,76 976,19 653,3
16 1.342,09 1003,35 671,46
18 1.378,42 1030,53 689,65
20 1.423,55 1064,26 712,23
21 1.468,62 1097,96 734,77
22 1.504 96 1125,04 752,96
Έγγαμος
0 1.225,58 916,26 613,18
1 1.225.58 916,26 613,18
2 1.225.58 916,26 613,18
3 1.225,58 916,26 613,18
4 1.225.58 916,26 613,18
5 1.225,58 916,26 613,18
6 1.257,20 939,89 629,01
8 1.304,96 975,61 652,89
9 1.304,96 975,61 652,89
10 1.331,33 995,33 666,06
12 1.379,29 1031,18 690,1
14 1.430,12 1069,16 715,48
16 1.469,80 1098,92 735,42
18 1.509,71 1128,68 755,34
20 1.559,13 1165,62 780,06
21 1.608,49 1202,53 804,75
22 1.648,30 1232,27 836,66

RoadStory.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.