Περιορισμοί στην αναζήτηση πορνογραφίας από την Google

Η Google με την έναρξη του νέου έτους αποφάσισε να θέσει αυστηρότερα μέτρα, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση πορνογραφίας. Η παραπάνω απόφαση έγινε πραγματικότητα με την αλλαγή ενός και μόνο αλγορίθμου, ο οποίος βοήθησε στον περιορισμό των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με πορνογραφικό υλικό.

Αντίθετα με το παρελθόν, που σε κάθε αναζήτηση υπήρχε η πιθανότητα
να παρουσιαστεί μια διαφήμιση ή να ανοίξει ένα νέο παράθυρο με πορνογραφικό υλικό πλέον οι χρήστες μένουν στην απλή αναζήτηση. Έτσι, ενώ το σεξουαλικού περιεχομένου υλικό δεν έχει διαγραφεί παντελώς από την μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, έχει γίνει σίγουρα πιο δύσκολο να εντοπιστεί.

Οι αναζητήσεις προκειμένου να εμφανιστεί το πορνογραφικό υλικό θα
πρέπει, πλέον, να είναι πολύ συγκεκριμένες, έτσι ώστε να προστατεύονται περισσότερο οι νεαροί χρήστες καθώς και οι χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας που θεωρούν το πορνογραφικό υλικό ανεπιθύμητο.

Τίνα Ζαβουδάκη

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.