Πρόστιμα στην Ελλάδα για τους παράνομους ΧΥΤΑ

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει και πάλι την Ελλάδα η Κομισιόν, για το θέμα των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, ενώ ζητά να επιβληθούν πρόστιμα. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η χώρα δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφαση όσον αφορά τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ).

Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί με την παύση της λειτουργίας και την αποκατάσταση πολλών παράνομων συστημάτων υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, με την παράλληλη βοήθεια της Ε.Ε, η οποία συγχρηματοδότησε τα περισσότερα από αυτά τα έργα. Χαρακτηριστικά, έχει τεθεί το χρονοδιάγραμμα της όλης υπόθεσης και αυτό έχει ολοκληρωθεί κατά 70%. Η επιβολή των εν λόγω προστίμων έρχεται, όμως σαν επακόλουθο των προειδοποιητικών επιστολών για τις συνθήκες της υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, εξακολουθούν να λειτουργούν περίπου 78 παράνομοι ΧΥΤΑ, κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων, ενώ 318 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης

Από ελληνικής πλευράς υπήρξε έντονη και άμεση αντίδραση καθώς ο περιφερειάρχης Αττικής, κ. Σγουρός  επισημαίνει ότι «παρόλα αυτά, κάποιοι επιμένουν να βάλλουν κατά της απόφασής μας να υλοποιήσουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και τις νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων» και συμπληρώνει ότι «εμείς επιλέξαμε να είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος, δεσμευτήκαμε ότι θα αγωνιστούμε να δώσουμε λύσεις και το αποδεικνύουμε καθημερινά με πράξεις και σκληρή δουλειά».

Αλέξανδρος Πήχας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.