Στη Βουλή η τελική μορφή του σχεδίου «Αθηνά»

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον πανεπιστημιακό κόσμο για το πρώτο σχέδιο «Αθηνά» και έπειτα από επεξεργασία της συγκεκριμένης λίστας αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, για τελική έγκριση η τελική μορφή του σχεδίου.

Για να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των φοιτητών και των σπουδαστών από τις μετακινήσεις σε διαφορετικές πόλεις, τελικά αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό δελτίο των Πανελληνίων εξετάσεων  384 τμήματα, μειωμένα κατά δυο από το αρχικό σχέδιο. Παράλληλα, αναμένεται να τεθούν σε καθεστώς μεταβατικότητας δέκα τμήματα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018, οπότε και θα συντελεστεί και η συγχώνευσή τους με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή τμήματα.

Έτσι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δε θα συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Σερρών, αλλά θα παραμείνει αυτόνομο, ενώ το ΤΕΙ Σερρών θα εντάξει τα τμήματα που λειτουργούν στην Κατερίνη και στο Κιλκίς και θα μετονομαστεί σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη νέα μορφή του σχεδίου που προωθεί το υπουργείο παιδείας, οι σχολές που δημιουργούνται από τις συγχωνεύσεις, θα ενταχθούν και νέα τμήματα, προκειμένου να βοηθηθούν οι φοιτητές στη φοίτηση τους και στην επιλογή της ειδίκευση τους. Για παράδειγμα,  Οι Σχολές Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής που δημιουργούνται στο πλαίσιο του σχεδίου θα έχουν τρία τμήματα: Πρώτον σε τμήμα Γεωπονίας (με κατευθύνσεις Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Ανάπτυξης),σε τμήμα  Τεχνολογίας Τροφίμων καθώς και σε τμήμα  Διατροφής και Διαιτολογίας. Ακόμη, δημιουργούνται οι κατευθύνσεις του ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού καθώς και του αντίστοιχου κατασκευαστικού στα εν λόγω ΤΕΙ στην Κοζάνη και το Ηράκλειο. Στα τμήματα Αυτοματισμού, τέλος, περνούν σε καθεστώς μεταβατικότητας μέχρι να αποφοιτήσουν οι φετινοί εισακτέοι και το εκπαιδευτικό προσωπικό μοιράζεται στα Τμήματα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, καθώς κρίθηκε ότι το γνωστικό αντικείμενο του Αυτοματισμού πρέπει να καλύπτεται στα προγράμματα σπουδών και των τριών τμημάτων.

Βέβαια, δε λείπουν και ι αντιδράσεις από τη νέα μορφή του σχεδίου «Αθηνά» αφού όπως υποστηρίζουν πανεπιστημιακοί κύκλοι τα κριτήρια δεν παραμένουν κατεξοχήν πανεπιστημιακά, ενώ σε ορισμένες σχολές υποβαθμίζεται το πτυχίο και το πρόγραμμα σπουδών, καθώς οι φοιτητές τους αναγκάζονται να μην σπουδάσουν μόνο το αντικείμενο που επέλεξαν στο μηχανογραφικό τους, αλλά και άλλα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών πρόκειται να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου «Αθηνά» στα Προπύλαια, ζητώντας να διατηρηθεί η αυτοτέλεια και η αυτονομία των ξενόγλωσσων τμημάτων.

Αλέξανδρος Πήχας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.