Συνέχεια Πανελληνίων με τέσσερα μαθήματα

Με τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές 2013 με τους υποψηφίους να εξετάζονται σε απαιτητικά θέματα. Οι μαθητές Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών) διαγωνίστηκαν στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ) και στη Χημεία – Βιοχημεία, οι μαθητές Θεωρητικής Κατεύθυνσης στην Ιστορία και Θετικής Κατεύθυνσης στην Βιολογία.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα σε ΑΟΔΕ και Βιοχημεία ήταν σαφή και κατανοητά ενώ σε Ιστορία και Βιολογία πιο απαιτητικά. Πιο συγκεκριμένα, τα  θέματα της Ιστορίας ήταν δύσκολα, αρκετά απαιτητικά ενώ χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αφού απευθύνονται σε αρκετά καλά προετοιμασμένους μαθητές. Μάλιστα, το θέμα Α1 περιέχει μη αναμενόμενους και συνήθεις όρους, ενώ η δεύτερη όμάδα περιλαμβάνει αρκετές πηγές προς εξέταση και απαιτεί σε ορισμένα σημεία κριτική ικανότητα και συνδυασμό ιστορικών γνώσεων.

Τα θέματα στη Βιολογία, είναι επίσης αρκετής δυσκολίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές με πλήρη και σωστή κατανόηση της ύλης. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία ενώ και το τρίτο θέμα αποτελεί μία κλασσική διασταύρωση διϋβριδισμού, όπου δίνονται οι φαινότυποι των απογόνων. Ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το τέταρτο θέμα το οποίο συνδυάζει βιολογικές έννοιες του δεύτερου και του τέταρτου κεφαλαίου με τη μορφή ασκήσεων.

Τα θέματα Βιοχημείας είναι μεγάλης έκτασης και καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης χωρίς όμως να παρουσιάζουν καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Ωστόσο μερικά από τα θέματα πολλαπλής επιλογής απαιτούν μεγάλη προσοχή. Προσοχή στο Α5 και στο Β4, καθώς ειδικά το Α5 είναι περιγραφική οργανική χημεία και μπορεί να δυσκολέψει ο τρόπος επίλυσης.

Τα θέματα στο μάθημα ΑΟΔΕ είναι βατά, απλά και κατανοητά. Τα θέματα ανάπτυξης είναι μέτριου επιπέδου δυσκολίας ενώ το θέμα σύντομης ανάπτυξης ευνοεί γενικότερα ακόμα και μαθητές που δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι. Μάλιστα, στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής υπήρχαν θέματα που χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα για πρώτη φορά επαναλαμβάνεται ο Fayol, πολύ σύντομα σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχε ξανατεθεί.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται την Δευτέρα με τα μαθήματα των Αρχαίων Θεωρητικής Κατεύθυνσης και των Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής(και των δυο κύκλων) Κατεύθυνσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.