10η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 «Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα θεμέλια της ελευθερίας, της ειρήνης, της
ανάπτυξης και της δικαιοσύνης. Αποτελούν τον πυρήνα του έργου του ΟΗΕ σε όλοντον κόσμο. […]»

Μπαν Κι-Μουν, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ σε επιστολή του το έτος 2009

Κάπως έτσι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε τη σημασία και την αναγκαιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών όπως ο αιώνας και οι εποχές που διανύουμε. Στα ίδια γράμματα τόνισε επανειλημμένως πως κρίνεται αναγκαία η βελτίωση και αναβάθμιση οποιουδήποτε, ή ίσως και υιοθέτησε ενός νέου, νομοθετικού πλαισίου σχετικού με τη κατοχύρωση, την προαγωγή και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλώντας όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης και του «συνέρχεσθαι», ώστε το έργο της προάσπισης των ανθρωπίνων ελευθεριών να καταστεί ευκολότερο.

Την προηγούμενη χρονιά, υπήρξε πληθώρα κινητοποιήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο προς απαίτηση, διεκδίκηση και πραγματική θεμελίωση των δικαιωμάτων της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το αποτέλεσμα όλων αυτών διαδηλώσεων ήταν προς το τέλος του 2011, νέες διαδικασίες εκδημοκρατισμού πολλών θεσμών, νέα μέτρα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για εγκλήματα κατά του πολέμου, ενημέρωση του κοινού για τα δικαιώματα του και άλλα πολλά θριαμβευτικά, όπως τα αποκάλεσε ο διεθνής τύπος, επιτεύγματα που μελλοντικά θα υποδαυλίσου ακόμα περισσότερο τις εκάστοτε διαδηλώσεις για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής σε όλη την υφήλιο.

Προτού προχωρήσουμε ωστόσο στο θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα έπρεπε, αρχικώς, να απαντήσουμε στο θεμελιώδες ερώτημα του τι εστί ανθρώπινο δικαίωμα. Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζεται το σύνολο των νομικών κανόνων που προστατεύουν τις ελευθερίες των πολιτών από οποιαδήποτε αυθαιρεσία, προερχόμενη είτε από εκάστοτε εγκληματίες είτε από κρατικούς φορείς. Πρόκειται για απαιτήσεις που απορρέουν από τον ορθό λόγο και αποτελούν θεμελιακές προϋποθέσεις για τη φυσική και κοινωνική ύπαρξη αλλά και συνύπαρξη των ατόμων, που επιτρέπουν την στο έπακρο αξιοποίηση όλων των ανθρωπίνων αρετών, της νοημοσύνης μας, των οποιωνδήποτε ταλέντων μας καθώς και την
ικανοποίηση των πνευματικών μας αναγκών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για αξιοπρέπεια, σεβασμό, ελευθερία σε προσωπικό, κοινωνικό, ατομικό επίπεδο, καταστολή της βίας και των κοινωνικών συγκρούσεων.

Συνεχίζεται…

Σταύρος Ντούλης

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.